ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

ఆంధ్ర వాచస్పత్యము Andhra Vachaspathyamu

ఆంధ్ర వాచస్పత్యము
కొట్ర శ్యామల కామ శాస్త్రి 
Andhra Vachaspathyamu
Kotra Shyamala Kama Shastry

కొట్ర శ్యామల కామశాస్త్రిగారు రచించిన బృహత్తర నిఘంటువు ఆంధ్ర వాచస్పత్యము. దానిని సమగ్రంగా అందించే భాగ్యం తెలుగు పరిశోధన వారికి కలిగింది. దీనికొరకు పాఠకులు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. దిగుమతి చేసుకుని, ఆనందించండి.


దిగుమతి కొరకు కింది లంకెలపై నొక్కండి.
  1. ఆంధ్ర వాచస్పత్యము Andhra Vachaspathyamu 1
  2. ఆంధ్ర వాచస్పత్యము Andhra Vachaspathyamu  2
  3. ఆంధ్ర వాచస్పత్యము Andhra Vachaspathyamu  3
  4. ఆంధ్ర వాచస్పత్యము Andhra Vachaspathyamu  4
అన్నట్టు, మీరేం మర్చిపోరు కాని......అదే....వ్యాఖ్యలు వ్రాయడం, సాంఘిక సంపర్కజాలాల్లో పంచుకోవడం.....
ధన్యవాదాలు.


3 comments:

అనుసరించువారు