ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

విజ్ఞాన సర్వస్వము - తెలుగు సంస్కృతి Encyclopedia - Telugu Culture

విజ్ఞాన సర్వస్వము - తెలుగు సంస్కృతి
Encyclopedia - Telugu Culture


తెలుగు వారి చరిత్ర, సంస్కృతి,భాష, సాహిత్యాలను గూర్చి వివరించే విజ్ఞాన సర్వస్వము ఇది.దీన్ని మీరు దిగుమతి చేసుకోవాలి అంటే......

విజ్ఞాన సర్వస్వము - తెలుగు సంస్కృతి
పై నొక్కండి.
DROPBOX లో పుస్తకాలు పెట్టడం వల్ల సులువుగా అన్ని యంత్రాల్లో దిగుమతి చేసుకోవచ్చని అందులో పెడుతున్నాము.
మీకు  DROPBOX లేకుంటే మేము ఇచ్చే లింక్ ద్వారా దిగుమతి చేసుకుని, Instal చేసుకొండి. దానివల్ల మాకు కొంత స్థలం పెరుగుతుంది. మరిన్ని పుస్తకాలు పెట్టడానికి అవకాశం కలుగుతుంది.

Drop box Download ...........       http://db.tt/efW3G2hY

4 comments:

thiru kumar said...

thanks for this upload, please continue.

Unknown said...

The file is missing. Please resolve it.
Thanks in advance

pandurangasharma ramaka said...

Presently I am in USA. I have a copy in my personal computer (in India). I'll upload it in June. Can any one remaind me at rpsharma@teluguthesis.com in June month?

Sreenivas శ్రీనివాసు said...

నేను గుర్తుచేస్తాను శర్మగారూ! జూన్ లో ఎప్పడు చేయమన్నారు?
...శ్రీనివాసు
https://groups.google.com/forum/#!forum/telugumaata

మీకు ఆసక్తివుంటే తెలుగుమాట గూగుల్ గ్రూప్లో సభ్యత్వం తీసుకోగలరు.

అనుసరించువారు