ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

విజ్ఞాన సర్వస్వము - తెలుగు సంస్కృతి Encyclopedia - Telugu Culture

విజ్ఞాన సర్వస్వము - తెలుగు సంస్కృతి
Encyclopedia - Telugu Culture


తెలుగు వారి చరిత్ర, సంస్కృతి,భాష, సాహిత్యాలను గూర్చి వివరించే విజ్ఞాన సర్వస్వము ఇది.దీన్ని మీరు దిగుమతి చేసుకోవాలి అంటే......

విజ్ఞాన సర్వస్వము - తెలుగు సంస్కృతి
పై నొక్కండి.
(Link Updated)5 comments:

Unknown said...

thanks for this upload, please continue.

Unknown said...

The file is missing. Please resolve it.
Thanks in advance

Dr.R.P.Sharma said...

Presently I am in USA. I have a copy in my personal computer (in India). I'll upload it in June. Can any one remaind me at rpsharma@teluguthesis.com in June month?

Unknown said...

నేను గుర్తుచేస్తాను శర్మగారూ! జూన్ లో ఎప్పడు చేయమన్నారు?
...శ్రీనివాసు
https://groups.google.com/forum/#!forum/telugumaata

మీకు ఆసక్తివుంటే తెలుగుమాట గూగుల్ గ్రూప్లో సభ్యత్వం తీసుకోగలరు.

Dr.R.P.Sharma said...

The download link updated

అనుసరించువారు