ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

రామాయణ కల్పవృక్షం - తెలుగుదనం Ramayana Kalpavruksham - Telugudanam

రామాయణ కల్పవృక్షం - తెలుగుదనం
Ramayana Kalpavruksham - Telugudanam

డా.పాణ్యం శ్రీనివాస్ గారిచే Ph.D పట్టం కొరకు బెంగులూరు విశ్వవిద్యాలయంలో సమర్పించ బడిన సిద్ధాంత వ్యాసం. విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారిచే వ్రాయబడిన రామాయణ కల్పవృక్షంపై జరిగిన పరిశోధనల్లో ఇది విశిష్టమైనది. విశ్వనాథవారు కల్పవృక్షంలో తెలుగుదనాన్ని అంటే తెలుగువారి సంస్కృతీ సంప్రదయాలు, వర్ణనల్లో, అలంకారాల్లో,చందస్సులో, భాషలో........ఇలా అన్ని విషయాల్లో తెలుగుదనం ఎలా ఉందో నిరూపించారు.

ఇది విద్యార్థులకు, కవులకు,పండితులకు, భాషా ప్రియులకు, పరిశోధకులకు అత్యంత ఉపయోగకరం. ఈ పుస్తకాలని పి.డి.ఎఫ్ లో దిగుమతి చేసుకుని మీ టాబ్లెట్ పి.సి.లో/మొబైల్ లో/ల్యాప్టాప్ లో వేసుకుని చదుకొని, ఆనందించండి.



మీరు ఆన్ లైన్ లోనే చదువుకోవాలంటే ఇక్కడే క్రింద చదవండి..........
Error: Embedded data could not be displayed.
మీకు ఈ పుస్తకం నచ్చింది, దిగుమతి చేసుకోవాలి అంటే......
http://www.mediafire.com/view/osynajd2hb1aa4h/రామాయణ_కల్పవృక్షం-తెలుగుదనం.pdf

http://archive.org/details/RamayanaKalpavrukshamTelugudanam



0 comments:

అనుసరించువారు