ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

దండి-కావ్యాదర్శః Dandi Kavyadarsha

దండి-కావ్యాదర్శః Dandi Kavyadarshaదండ్యాచార్య విరచితమైన సంస్కృత అలంకారశాస్త్ర గ్రంథం. ఒకానొకనాడు దక్షిణభారతదేశమందంతటా ప్రచురప్రచారంలో ఉన్న ప్రామాణిక సాహిత్య సిద్ధాంతగ్రంథమిది.

మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....పైనొక్కండి

0 comments:

అనుసరించువారు