ఇది కూడా మీకు ఉపయోగకరమే ......

ఇక్కడ వెతకండి
ఇప్పుడు DLI లంకెలు పని చేయడం లేదు. అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నాం.
Widgets

ఆంధ్ర ఛందో వికాసం Andhra Chando Vikasam

ఆంధ్ర ఛందో వికాసం Andhra Chando Vikasam
మోడేకుర్తి వేంకట సత్యనారాయణగారు

మోడేకుర్తి వేంకట సత్యనారాయణగారు ఆంధ్రా విశ్వ విద్యాలయంలో Ph.D. పట్టం కొరకు సమర్పించిన సిద్ధాంత గ్రంథమిది. తెలుగులో ఛందస్సు అవతరణ వికాసాలు ఇందులో చదువుకోవచ్చు.దిగుమతికొరకు ....


ఆంధ్ర ఛందో వికాసం Andhra Chando Vikasam

0 comments:

Dreamtouts


అనుసరించువారు