ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

పంచ తంత్రమ్ Panchatantram

పంచ తంత్రమ్Panchatantram
విష్ణు శర్మ Vishnu Sharma

సంస్కృతంలో విష్ణు శర్మ రచించిన పంచతంత్రం  తెలుగు అనువాదంతో మనకు అందించారు సంస్కృతభాషాప్రచార సమితి వారు.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....పైనొక్కండి

1 comments:

Unknown said...

Sir panchatantram 2 ledhu
Ekkada vunnadhi hithopadesam 2 please upload panchatantram 2

అనుసరించువారు