ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

స్త్రీల పత్రికలు - పరిశీలన Study on Women's Magazines in Telugu

స్త్రీల పత్రికలు - పరిశీలన
Study on Women's Magazines in Telugu
డి.పద్మావతి D.Padmavthi

తెలుగు లో వెలువడిన స్త్రీల పత్రికలపై పరిశోధననే ఈ అస్పష్ట ప్రతిబింబాలు అనే గ్రంథం. హైదరాబాదు కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంనందు M.Phil పట్టం కొరకు సమర్పించబడిన సిద్ధాంతవ్యాసం. అందుకోండి ఈ కానుక.

మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....పైనొక్కండి

0 comments:

అనుసరించువారు