టెలిగ్రామ్ మెసెంజర్

మీకు ఈ వెబ్ సైట్ లో ప్రచురితమయ్యే టపాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా 'తెలుగు పరిశోధన' టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో చేరండి. చిరునామా:- t.me/teluguthesis


ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గ్రంథావళి Veturi Prabhakara Shastri writings


Veturi Prabhakara Shasri


వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి రచనలు అన్నింటినీ తితిదే వారు అందిస్తున్నారు. వాటిని అన్నింటిని తెలుగుపరిశోధన సందర్శకుల దృష్టికి తేవాలనుకున్నాము.

 1. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి  - ప్రభాకర స్మారిక 1
 2. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి  - ప్రభాకర స్మారిక 2
 3. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి  - ప్రభాకర స్మారిక 3
 4. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి  - ప్రభాకర స్మారిక 4
 5. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి  - చాటుపద్య మణిమంజరి 1
 6. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి  - చాటుపద్య మణిమంజరి 2
 7. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి  - శాస్త్రి గారు పరిష్కరించిన క్రీడాభిరామము
 8. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి  - శృంగార శ్రీనాథము
 9. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి  - రూపకమంజరి
 10. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి  - ప్రతిమానాటకము (భాస కృతికి అనువాదం)
 11. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి  - గౌరీకల్యాణము
 12. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి -  పీఠికలు 1
 13. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి -  పీఠికలు  2
 14. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి -  మీగడ తఱకలు
 15. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి - ఆంధ్రకామందకము
 16. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి - శృంగారామరు కావ్యము
 17. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి సంపూర్ణ గ్రంథావళి - ఆంధ్రకామందకము

0 comments:

అనుసరించువారు