ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

వాడుక తెలుగులో అపప్రయోగాలు vaduka Telugulo Apaprayogalu Ravva SriHari

రవ్వా శ్రీహరి గారు రచించిన ఈ పుస్తకం తెలుగువారందరికీ ఎల్లకాలం సంప్రదింపు గ్రంథమే. ఈ అద్భుతమైన పుస్తకాన్ని దిగుమతి చేసుకుని, చదివి ఆనందించండి.

Dr. Ravva Srihariదిగుమతి కోసం ----


వాడుక తెలుగులో అపప్రయోగాలు vaduka Telugulo Apaprayogalu Ravva SriHari

                                    - పై నొక్కండి. ఇంతమంచిపుస్తకాన్ని పదిమందితో పంచుకోండి.
 

0 comments:

అనుసరించువారు