ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

నీరాజనార్చన(మంగళహారతులు) Nirajana Archana( Mangala haratulu)

నీరాజనార్చన(మంగళహారతులు)
 Nirajana Archana( Mangala haratulu)


శ్రీనారసింహీ గురుస్థానము, చుంచనకోట వారు దేవపూజలలో పాడే మంగళహారతులను సంకలనం చేసి `నీరాజనార్చన' పేరిట ప్రచురించారు. ఈ విషయంలో శ్రమకోర్చిన దేశపతి లలితామతి శర్మ గారు అభినందనీయులు.

బ్రహ్మశ్రీ విఠాల చంద్రమౌళి శస్త్రి గారిచే చుంచనకోట లో భువనేశ్వరీ దేవి ప్రతిష్టించబడింది. ఆ యమ్మ మనలను ఈ విధంగా అనుగ్రహించడం మన అదృష్టం.

 ఇదే విధంగా చంద్రమౌళి శాస్త్రిగారి రచనలన్నిటిని, వారిచే సంకలనం చేయబడిన శ్రీచక్రార్చనాక్రమం కూడా  ఆ అమ్మ అనుగ్రహిస్తే సాధకలోకానికి మేలు జరుగుతుంది.
(ఈ పుస్తకం whatsapp Group లో లభించింది.)




దిగుమతి కొరకు......
నీరాజనార్చన(మంగళహారతులు) Nirajana Archana( Mangala haratulu)
......పై నొక్కండి.


1 comments:

garam chai said...

nice....

Hi
We started our new youtube channel : Garam chai . Please subscribe and support
https://www.youtube.com/garamchai

అనుసరించువారు