ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

తెలుగు సాహిత్యంలో పేరడి Telugu Sahithyam lo Parody

తెలుగు సాహిత్యంలో పేరడి Telugu Sahithyam lo Parody
డా.వెల్దండ నిత్యానందరావు గారు ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయానికి Ph.D. పట్టానికై సమర్పించిన సిద్ధాంతవ్యాసము.


మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........దిగుమతి చేసుకునేందుకు .....

                    తెలుగు సాహిత్యంలో పేరడి Telugu Sahithyam lo Parody

 

0 comments:

అనుసరించువారు