ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

తాళ్ళపాక సాహిత్యంలో కవిసమయాలు Tallapaka Sahityam lo Kavisamayaalu

తాళ్ళపాక సాహిత్యంలో కవిసమయాలు
Tallapaka Sahityam lo Kavisamayaalu
డా. జి. ఉమాదేవి Dr.G.Umadevi




Annamayya




డా. జి. ఉమాదేవిగారికి శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం నుండి Ph.D. పట్టం సాధించిన సిద్ధాంతవ్యాసగ్రంథమిది.
గతంలో ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తిగారి కవిసమయాలు సిద్ధాంతవ్యాసం చదివారు. ఇప్పుడు దీన్ని చదవండి.

Download.......






0 comments:

అనుసరించువారు