ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

దశరూపక సారము Dasha Rupaka Saramu

దశరూపక సారము Dasha Rupaka Saramu
గడియారం రామకృష్ణ శర్మ GadiyaaraM Rama krishna Sharma


మన దృశ్యకావ్యాలను రూపకాలు అంటారు. ఆ రూపకాలు పది రకాలు. అందులో ‘నాటకం’ అనే రూపకభేదం మొదటిది. ఆ మొదటి రూపకభేదమైన నాటకం పేరుతోనే మనం రూపకాలను వ్యవహరిస్తున్నాం.
మొట్టమొదటి రూపక లక్షణ గ్రంథం భరత ముని రచితమైన ‘నాట్య శాస్త్రం’ అనే గ్రంథం. భారతీయ అలంకార శాస్త్రంలో (అగ్నిపురాణం తర్వాత)వెలువడిన మొట్టమొదటి గ్రంథమది.
తర్వాత ఎందరో ఆలంకారికులు ఈ రూపకాలగూర్చి చర్చ చేసారు. ఈ రూపకాలను తెలుగు, సంస్కృత విద్యార్థులకు ముఖ్యంగా పరీక్షార్థులకు సులువైన రీతిలో అందించాలని గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారిచే వ్రాయించారు ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు వారు. ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన పుస్తకం. తప్పక దీన్ని దిగుమతి చేసుకోండి.చిన్న గమనిక:- మీకు ఈ పుస్తకం నచ్చితే, కింద వ్యాఖ్యానం వ్రాయండి. పదిమందితో ఈ టపాను పంచుకొండి. మేం చేసే ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో పాలు పంచుకొండి.

మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....పైనొక్కండి

Please Read   http://cckraopedia.blogspot.in/2013/01/gadiyaram-ramakrishna-sharma.html

0 comments:

అనుసరించువారు