ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

Andhra Sahithya Darpanamu ఆంధ్ర సాహిత్య దర్పణము


విశ్వనాథ కవిరాజు సంస్కృతంలో రచించిన సాహిత్య దర్పణం కు తెలుగు అనువాదమిది. దీనిని వేదం వేంకటరాయ శాస్త్రి గారు అనువదించి ఉంటారు.


దిగుమతి కొరకు .......

ఆంధ్ర సాహిత్య దర్పణము

0 comments:

అనుసరించువారు