ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

కరుణశ్రీ జన్ధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి రచనలు jandhyala writings

ఈ టపాలో కరుణశ్రీ జన్ధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి   గారి రచనలు పొందుపరుస్తున్నాం. మీ వద్ద

ఇంకేమైనా లభిస్తుంటే  అందించండి. పదిమందితో పంచుకుందాం.  1. ఉదయశ్రీ ప్రథమ భాగం
  2. ఉదయశ్రీ ద్వితీయ భాగం
  3. కరుణశ్రీ
  4. విజయశ్రీ
  5. లలిత సుగుణ జాల తెలుగు బాల
  6. ప్రేమమూర్తి
  7. అహింసాజ్యోతి
  8. స్వప్నవాసవదత్తం
  9. భాగవత వైజయంతిక 

మీకు నచ్చుతుంది. సాంఘికసంపర్క జాలాల్లో పంచుకోండి.
 వీలయితే(నే) ఒక వ్యాఖ్య వ్రాయండి.

4 comments:

అనుసరించువారు