ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

మనుచరిత్ర (సవ్యాఖ్యానము) Manu Charitra

అల్లసాని పెద్దన రచించిన మనుచరిత్ర తెలుగులో వెలువడిన మొట్టమొదటి ప్రబంధము. ఈ రచనతోటే అల్లసానివానికి ఆంధ్రకవితాపితామహుడనే పేరు వచ్చింది. ఈ పుస్తకాన్ని సవ్యాఖ్యానంగా మీకు అందించడం తెలుగు పరిశోధన కు సంతోషం.


దిగుమతి చేసుకోవడానికి.......

2 comments:

Unknown said...

Priyudu chentha leka priyuraali anguleekame kankanamaayene........what a poetry allasaani Garu

Unknown said...

M motati madhu

అనుసరించువారు