ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

సన్నిధానం వారి రచనలు Sannidhanam Rachanalu

సన్నిధానం సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారి గ్రంథాలను అంతర్జాలంలో లభించిన వాటినన్నింటిని ఒక్కచోట చేర్చి అందించాలనే సంకల్పంతో చేసిన ప్రయత్నమే ఈ సన్నిధానం వారి రచనలు. ప్రస్తుతం లభిస్తున్నవాటిని ప్రకటిస్తున్నాం. ఇంకా ఏవైనా పుస్తకాల లంకెలను ఎవరైనా అందిస్తే వాటినీ అందిస్తాం.
ప్రస్తుతం లభిస్తున్న పుస్తకాలు............


  1. జాతక కథా గుచ్ఛము
  2. ఖడ్గ తిక్కన
  3. నడమంత్రపు సిరి
  4. తత్సమ చంద్రిక
  5. వాసవదత్త
  6. వివేకానందము
  7. జానకీ పరిణయము
  8. స్మర గీత
వ్యాఖ్యలు రాయడం, సాంఘిక సంపర్కజాలాల్లో చర్చించడం మరవకండి. మా సేవకు మాతో సహకరించండి.

1 comments:

అనుసరించువారు