ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

శ్రీనాథ భాషా పరిశీలనము Shreenatha Bhasha Parisheelanamu

శ్రీనాథ భాషా పరిశీలనము
 Shreenatha Bhasha Parisheelanamu
నేతి అనంతరామ శాస్త్రి గారు Nethi Anantha Rama Shastri


శ్రీ నేతి అనంతరామ శాస్త్రి గారు నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో Ph.D. పట్టం కొరకు సమర్పించిన సిద్ధాంత వ్యాసం. దీనికి బంగారు పతకం కూడా లభించింది. ఈ గ్రంథాన్ని దిగుమతి చేసుకొని చదివి ఆనందించండి.

దిగుమతి కొరకు -


    ......... పై నొక్కండి.
(సాయి రియల్ ఆటిట్యూడ్ వారి సౌజన్యంతో...)

6 comments:

అనుసరించువారు