టెలిగ్రామ్ మెసెంజర్

మీకు ఈ వెబ్ సైట్ లో ప్రచురితమయ్యే టపాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా 'తెలుగు పరిశోధన' టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో చేరండి. చిరునామా:- t.me/teluguthesis


ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

ఆంధ్రమున ప్రబంధరూపమొందిన సంస్కృత రూపకములు Andhramuna Prabandha Roopamondina Samskrita Rupakamulu

ఆంధ్రమున ప్రబంధరూపమొందిన సంస్కృత నాటకములు Andhramuna Prabandha Roopamondina Samskrita Natakamulu
సి.రాజేశ్వరి C.Rajeshwari

సంస్కృతంలోని కాళిదాస అభిజ్ఞానశాకుంతలం తెలుగులో శృంగార శాకుంతలంగా పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రుడు అనువదించాడు. అది మనకు తెలిసిందే. 

అట్లే,
  1. విద్ధ సాలభంజిక   > కేయూరబాహు చరిత్రము
  2. ప్రేమాభిరామము > క్రీడాభిరామము
  3. ప్రబోధ చంద్రోదయం > ప్రబంధ చంద్రోదయము
  4. ప్రసన్న రాఘవమ్ > ప్రసన్న రాఘవము
  5. అనర్ఘ రాఘవం > అనర్ఘ రాఘవము....
           ఈ విధంగా సంస్కృత నాటకాలు తెలుగులో ప్రబంధంగా వెలిసాయి. వీటిపై రాజేశ్వరిగారు పరిశోధన చేసారు.


ఇది బెంగుళూరు విశ్వవిద్యాలయానికి Ph.D. పట్టం కొరకు డా.సి.రాజేశ్వరి సమ్ర్పించిన సిద్ధాంతవ్యాసమిది.

దీన్ని దిగుమతి చేసుకుని చదవండి.

0 comments:

అనుసరించువారు