ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము - Telugu jaanapada Geya Sahityamu

తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము - బిరుదరాజు రామరాజు
 Telugu jaanapada Geya Sahityamu -  Birudaraju Ramaraju

బిరుదరాజు రామరాజు

ఆచార్య బిరుదరాజు రామరాజు గారు పరిశోధించి, వ్రాసిన సిద్ధాంతగ్రంథం ఈ తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము. ఇది ఉస్మానియా విశ్వైద్యాలయం తెలుగు విభాగంలో సమర్పించబడిన మొదటి పరిశోధనాగ్రంథం. అంతే కాకుండా జానపదగేయ సాహిత్యంలో వెలువడిన మొదటి పరిశోధనాగ్రంథం. ఇది తరువాత వెలువడిన ఎన్నో పరిశోధనాగ్రంథాలకు ఆకరం. 
ఈ పుస్తకం పరిశోధకులు, విద్యార్థులకు, పరీక్షార్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరం.
దిగుమతి చేసుకుని, ఆనందించండి.      తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము

0 comments:

అనుసరించువారు