గమనిక
1) ఎవరైనా ఏదయినా పుస్తకంకొరకు ప్రయత్నించినపుడు దిగుమతి లంకె పనిచేయకుంటే, rpsharma@teluguthesis.com
కి ఒకసారి తెలుపండి. మేమా లంకెను సవరించే ప్రయత్నం చేస్తాము.


నేరుగా మీ Mail Box లోకి టపాలు రావాలంటే నమోదు చేసుకోండి ......

ఇక్కడ వెతకండి

ఆంధ్రపత్రిక - స్వర్ణోత్సవ సంచిక Andhra Patrika Svarnotsava Sanchika


ఆంధ్రపత్రిక - స్వర్ణోత్సవ సంచిక 
Andhra Patrika Svarnotsava Sanchika

దాదా హయాత్ గారు తెలిపారు .......
వేమూరి విశ్వనాథ శర్మ గారుఎం.., ఎల్.టి., యెవరో మనకు తెలీదునాకూ తెలీదువారు 1925 నాటికి నలభై వుత్తరాలు సేకరించారుఅవి అప్పటికే నూటయాభైసంవత్సరాలనాటివితంజావూరు రాజ్య వాస్తవ్యులకు సంబంధించిన తెలుగు వుత్తరాలుఇప్పుడు తమిళం ప్రధాన భాషగా వున్న తంజావూరు ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు తెలుగేప్రధానభాషగా అందరూ వాడేవారని నిరూపించడానికి వాటిలో మచ్చుకు కొన్ని వుత్తరాలు వారు 'ఆంధ్రపత్రిక ' 1925 క్రోధన సంవత్సరాది సంచికలో 'దక్షిణాది తెలుగు; కొన్ని పాత వుత్తరాలు ' అనే పేరుగల వ్యాసంలో ప్రకటించారు.

మహీధర నళినీ మోహన్ రచనలు Writings of Mahidhara Nalini Mohan

మహీధర నళినీ మోహన్ రచనలు 
Writings of Mahidhara Nalini Mohan


హీధర నళినీ మోహన్ గారి రచనలు ఎన్నో ఉన్నా, ఒక నాలుగు రచనలు అంతర్జాలంలో లభించాయి. అదే భాగ్యం అనిపించింది. వాటిని మీ దృష్టికి తీసుకువచ్చే ప్రయత్నమే ఇది.

ఆత్రేయ గారి అంత్యార్పణ Antyarpana By Atreya


ఆత్రేయ గారి  అంత్యార్పణ 
Antyarpana By Atreya 


దాదా హయత్ గారు ప్రేమతో ఈ పుస్తకాన్ని పంపిస్తూ తెలిపిన మాటలు ...వారి మాటల్లోనే...

జమ్మలమడుగు మాధవరామశర్మ రచనలు Writings of Jammalamadugu Madhava Rama Sharma

జమ్మలమడుగు మాధవరామశర్మ రచనలు 
Writings of Jammalamadugu Madhava Rama Sharma

సుప్రసిద్ధ పండితులు, ఎందరో కవిపండితులను తెలుగువారికందించిన గురువరేణ్యులు జమ్మలమడుగు మాధవరామశర్మగారు.

విష్ణుమాయా విలాసము Vishnu maya Vilasamu of Kankanti Papi Raju

విష్ణుమాయా విలాసము   
 Vishnu maya Vilasamu of  Kankanti Papi Rajuగతంలో తెలుగు పరిశోధన కంకంటి పాపరాజు రచించిన ఉత్తరరామాయణాన్ని ప్రకటించింది. ఇక ఇప్పుడు అతని మరొక కృతి విష్ణుమాయావిలాసము ను కూడా ప్రకటించి, కవి ఋణాన్ని, భాషా సాహిత్య ఋణాన్ని తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది మీ తెలుగు పరిశోధన.

ఆత్రేయ రచనలు Writings of Atreya

ఆత్రేయ రచనలు 
Writings of  Atreyaమనసు కవి ఆచార్య ఆత్రేయ గారి రచనలను డిజిటల్ లైబ్రరి ఆఫ్ ఇండియా లో లభిస్తున్నవాటిని మీ దృష్టికి తెస్తున్నాం.

వేదము వేంకటరాయ శాస్త్రి రచనలు Writings of Vedam Venkata Raya Shastri

వేదము వేంకటరాయ శాస్త్రి రచనలు 
Writings of Vedam Venkata Raya Shastri


సుప్రసిద్ధ పండితులు వేదం వేంకటరాయ శాస్త్రి గారి రచనలను డిజిటల్ లైబ్రరి ఆఫ్ ఇండియా లో లభిస్తున్న వానిని మీ ముందుకు తీసుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నది తెలుగుపరిశోధన. పుస్తకాలను దిగుమతి చేసుకొని, చదివి ఆనందించండి.

సినారే రచనలు C Narayan Reddy Rachanalu

సినారే రచనలు
 C Narayan Reddy Rachanaluగతం లో సినారే గ్రంథాలు అంటూ ఒక టపా వ్రాసాము. ఇప్పుడు మరిన్ని సినారే పుస్తకాలని మీకు అందుబాటులోకి తేవాలని ఈ టపా వ్రాస్తున్నాం.

అనుసరించువారు