ఇక్కడ వెతకండి

గమనిక


ఎవరైనా ఏదయినా పుస్తకంకొరకు ప్రయత్నించినపుడు దిగుమతి లంకె పనిచేయకుంటే, rpsharma@teluguthesis.com
కి ఒకసారి తెలుపండి. మేమా లంకెను సవరించే ప్రయత్నం చేస్తాము.


మీ వ్యాఖ్యలు మాకు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. దయచేసి, వ్యాఖ్యలు వ్రాస్తూ ఉండండి.
----------------------------------------------------------------------------------

ఆముక్త మాల్యద (సవ్యాఖ్యానం) Amukta Malyada

ఆముక్త మాల్యద (సవ్యాఖ్యానం) Amukta Malyada
      శ్రీ కృష్ణ దేవ రాయలు Srikrishna Devaraya

శ్రీ కృష్ణ దేవ రాయలు  రచించిన ఆముక్త మాల్యద వ్యాఖ్యాన సహితంగా   ప్రస్తుతం లభిస్తుంది.
మహాభారత విమర్శనము 2 Mahabharata Vimarshanam 2
పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు


పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు రచించిన మహాభారత విమర్శనము యొక్క రెండవ భాగం ప్రస్తుతం లభిస్తుంది.
ఆ అద్భుత విమర్శా గ్రంథాన్నిఇక్కడ పొందండి.

మహాభారత విమర్శనము Maha Bharatha Vimarshanamu

మహాభారత విమర్శనము Maha Bharatha Vimarshanamu
పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు Puttaparthi Narayanacharyuluపుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు రచించిన మహాభారత విమర్శనము యొక్క ప్రథమ భాగం ప్రస్తుతం లభిస్తుంది.
ఆ అద్భుత విమర్శా గ్రంథాన్నిఇక్కడ పొందండి.

నిర్ణయ సింధువు NirnYa Sindhu

నిర్ణయ సింధువు NirnYa Sindhu
కమలాకర భట్టు Kamalakara Bhattaకమలాకర భట్టు రచించిన నిర్ణయ సింధువు యొక్క ప్రథమ భాగం తెలుగు అనువాదంతో ప్రస్తుతం లభిస్తుంది.
ఆ అద్భుత ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్నిఇక్కడ పొందండి.

కవికర్ణ రసాయనం - సంకుసాల నృసింహ కవి Kavikarna Rasayanam - Sankusala Nrisimha kavi

కవికర్ణ రసాయనం - సంకుసాల నృసింహ కవి
Kavikarna Rasayanam - Sankusala Nrisimha kavi

తెలుగు పండిత లోకంలో

తే. గీ. ఒత్తుకొని వచ్చు కటి కుచో ద్వృత్తి
చూచితరుణి తను మధ్య మెచటికో తొలగి
పోయెఉండెనేనియు కనబడ కుండె? అహహ!
ఉద్ధతుల మధ్య పేదల కున్దతరమే
అనే పద్యం ప్రసిద్ధం. ఈ పద్యం వ్రాసినవారు సంకుసాల నృసింహ కవి. ఆయన వ్రాసిన కవికర్ణ రసాయనం లోనిది ఈ పద్యం.

పిల్లల మఱ్ఱి పినవీరభద్ర కవి Pillalamarri Pinaveerabhadrudu

పిల్లల మఱ్ఱి పినవీరభద్ర కవి
Pillalamarri Pinaveerabhadrudu
డా.జి.వి.సుబహ్మణ్యం Dr.G.V.Subrahmanyam

డా.జి.వి.సుబహ్మణ్యం రచించిన శృంగారశాకుంతలం, జైమినీభారతం పైన వ్యాసాలను ఇక్కడ పొందండి.

అస్పష్ట ప్రతిబింబాలు (తెలుగులొ స్త్రీల పత్రికలు - ఒక పరిశీలన) Women's Magazines - An Evalution

అస్పష్ట ప్రతిబింబాలు
 (తెలుగులొ స్త్రీల పత్రికలు - ఒక పరిశీలన)
Women's Magazines - An Evalution
డి.పద్మావతి Di.Padmavathi

హైద్రాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వ విద్యాలయం నుండి M.Phil. డిగ్రీ పొందిన పరిశోధన వ్యాసం.

మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....పైనొక్కండి

అశోకుడు (నవల) Ashoka (Novel)

అశోకుడు (నవల) Ashoka (Novel)

అశోకుడు (నవల) గ్రంధాన్ని ఇక్కడ పొందండి.

మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....పైనొక్కండి