ఇప్పుడు DLI లంకెలన్నీ పని చేస్తున్నాయి.కానీ,ఇంకా PDF పుస్తకాల లంకెలు ఇవ్వడం లేదు. వేచి చూద్దాం.
ఈ విషయాన్ని మీ మిత్రులందరికీ తెలుపండి.
ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

స్వాతంత్ర్యోత్తర కాలాన తెలుగు కవిత Telugu Literature - Post independence

స్వాతంత్ర్యోత్తర కాలాన తెలుగు కవిత
Telugu Literature - Post independence 
డా.యన్.భక్తవత్సల రెడ్డి Dr.N.Bhaktha Vtsala Reddy


డా.యన్.భక్తవత్సల రెడ్డిగారికి మధురై కామరాజ్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి Ph.D. పట్టం సాధించిన సిద్ధాంతవ్యాసగ్రంథమిది.
ఇప్పుడు దీన్ని చదవండి.


  


0 comments:

అనుసరించువారు