ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

భవభూతి భారతి Bhavabhuthi Bharathi

భవభూతి భారతి Bhavabhuthi Bharathi
డా. కుమార తాతాచార్య Kumara Tatacharya

డా. కుమార తాతాచార్య సంస్కృతంలో రచించిన భవభూతి భారతి అనే ఈ గ్రంథాన్ని శ్రీ యన్.సి.వి. నరసింహా చార్యులు తెలుగులోకి అనువదించారు. ఈ గ్రంథ పఠనం వల్ల భవభూతి రచనల పైన మాత్రమే కాకుండా కావ్య హేతువులు, ఔచిత్యగుణాదులూ ప్రసక్తానుప్రసక్తంగా చర్చించారు.

మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....పైనొక్కండి

అనుసరించువారు