ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

ప్రౌఢ వ్యాకరణ ఘంటాపథము Praudha Vyakarana Ghanta patham

ప్రౌఢ వ్యాకరణ ఘంటాపథము
 Praudha Vyakarana Ghanta patham
వంతరాం రామ కృష్ణా రావు  Vantaraam Rama Krishna Rao


ముక్త లక్షణ కౌముదీ కారులైన వంతరాం వారు ఘంటాపథమను పేర వ్యాఖ్యానం వ్రాసారు. ఆ విశిష్ట గ్రంథమే ఇది.
ఈ పుస్తకం వ్యాకరణాధ్యేతలకు ఉపయోగకరం.మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....పైనొక్కండి

0 comments:

అనుసరించువారు