ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

పోతన భాగవతంలో భక్తి శృంగారాలు Pothana Bhagavatham lo Bhakthi Sringaralu

పోతన భాగవతంలో భక్తి శృంగారాలు
Pothana Bhagavatham lo 
                   Bhakthi Sringaraalu

                        కె.బి.కె.సుబ్బరాజు గారు K.B.K.Subba Raju

డా.కె.బి.కె.సుబ్బరాజు గారు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంనుండి Ph.D. పట్టం పొందిన సిద్ధాంతవ్యాసగ్రంథమిది.
Download ........3 comments:

కవితావెన్నెల said...

పోతన భాగవతంలో భక్తీ శృంగార వైరాగ్యాలు అనే ఈ పుస్తకం డౌన్ లోడ్ కు ప్రయత్నిస్తే ౪౦౪ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తున్నది. పరిశీలించగలరు..

pandurangasharma ramaka said...

అయ్యా,

లంకె సవరించాను.

rvr sarma said...

పోతన భాగవతంలో భక్తిశృంగారవవైరాగ్యాలు అనే ఈ పుస్తకం డౌన్లోడ్ కు ప్రయత్నిస్తే 404నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తున్నది.... పరిశీలించగలరు.....

అనుసరించువారు