ఇప్పుడు DLI లంకెలన్నీ పని చేస్తున్నాయి.కానీ,ఇంకా PDF పుస్తకాల లంకెలు ఇవ్వడం లేదు. వేచి చూద్దాం.
ఈ విషయాన్ని మీ మిత్రులందరికీ తెలుపండి.
ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

వేములవాడ రాజేశ్వరుని మాహాత్మ్యము- అనుశీలన Vemulavada Rajeshwaruni mahatmyam- anushilanaవేములవాడ రాజేశ్వరుని మాహాత్మ్యము- అనుశీలన
Vemulavada Rajeshwaruni mahatmyam- anushilana

యం. యమున M.Yamunaతేళ్ళ సత్యవతిగారి పర్యవేక్షణలో మామిడిపల్లి యమునగారు నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంనుండి M.Phil. పట్టం పొందడానికి సమర్పించిన సిద్ధాంతవ్యాస గ్రంథమిది.
Click to download.....


0 comments:

అనుసరించువారు