ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

ధాతుపాఠము Dhatu pathamu

ధాతుపాఠము Dhatu pathamu
పాణిని మహర్షి Panini maharshi


సంస్కృతంలో పాణిని మహర్షి అష్టాధ్యాయి అనే వ్యాకరణ గ్రంథాన్ని వ్రాశాడు. అటువంటి అద్భుత శాస్త్రీయ గ్రంథం మరొకటి లేదంటారు విజ్ఞులు. అందులో సంస్కృత ధాతు పాఠము ఉంది. పది ప్రకరణాల ఆ ధాతువులను సంగ్రహించారు దయానందులు.
ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన పుస్తకం. తప్పక దీన్ని దిగుమతి చేసుకోండి.


చిన్న గమనిక:- మీకు ఈ పుస్తకం నచ్చితే, కింద వ్యాఖ్యానం వ్రాయండి. పదిమందితో ఈ టపాను పంచుకొండి. మేం చేసే ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో పాలు పంచుకొండి.

మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....పైనొక్కండి

0 comments:

అనుసరించువారు