ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

షేక్స్పియర్ నాటక కథలు Stories of Shakespeare's Plays

షేక్స్పియర్ నాటక కథలు 
అండవిల్లి సత్యనారాయణ

షేక్స్పియర్ ఇంగ్లీష్ లో 37 నాటకాలు వ్రాసారంటారు. ఆంగ్లనాటకకర్తల్లో ఆయనే సుప్రసిద్ధుడు. ఆయన నాటకాలను తెలుగువారికి పరిచయం చేయాలని గతంలో ఆకాశవాణి వారు సంకల్పించి, అండవిల్లివారితో చేయించారు.

ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన పుస్తకం. తప్పక దీన్ని దిగుమతి చేసుకోండి.


చిన్న గమనిక:- మీకు ఈ పుస్తకం నచ్చితే, కింద వ్యాఖ్యానం వ్రాయండి. పదిమందితో ఈ టపాను పంచుకొండి. మేం చేసే ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో పాలు పంచుకొండి.

మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....పైనొక్కండి

0 comments:

అనుసరించువారు