ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

ఉత్తర రామాయణం - కంకంటి పాప రాజు Uttara Ramayanam Of Kankanti Papa Raju

కంకంటి పాపరాజు రాసిన ఉత్తర రామాయణం కొరకు పాఠకులు ఎన్నాళ్ళనుండో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆ గ్రంథాన్ని అందించే అవకాశం తెలుగు పరిశోధనకు ఇన్నాళ్ళకు కలిగింది.


ఇటువంటి అపురూప గ్రంథాన్ని ఔత్సాహికులందరూ దిగుమతి చేసుకుని ఆనందింతురు గాక.

దిగుమతి కొరకు నొక్కండి..............


.........పై.

5 comments:

అనుసరించువారు