ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

ఉత్తర రామాయణం - కంకంటి పాప రాజు Uttara Ramayanam Of Kankanti Papa Raju

కంకంటి పాపరాజు రాసిన ఉత్తర రామాయణం కొరకు పాఠకులు ఎన్నాళ్ళనుండో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆ గ్రంథాన్ని అందించే అవకాశం తెలుగు పరిశోధనకు ఇన్నాళ్ళకు కలిగింది.


ఇటువంటి అపురూప గ్రంథాన్ని ఔత్సాహికులందరూ దిగుమతి చేసుకుని ఆనందింతురు గాక.

దిగుమతి కొరకు నొక్కండి..............


.........పై.

6 comments:

sarma said...

ధన్యవాదాలు. దిగుమతి చేసుకున్నా!

Unknown said...

Chaalaa santhoshamu. Yenthokaalamunundi ee kaavyamu chaduvudaamani aasistinnaanu. Nee dayavalana naa korke meraverindi. Marokamaaru meeku dhanyavaadamulu

Dr.R.P.Sharma said...

ధన్యవాదాలు మీ ప్రోత్సాహానికి...

P D AMARNATH said...

ధన్యుడ నైతిని. Thank you very much. Yes long sought. Just completed kalpavrukham. Ever grateful

P D AMARNATH said...

ధన్యుడ నైతిని. Thank you very much. Yes long sought. Just completed kalpavrukham. Ever grateful

Naveen said...

Thank you very much

అనుసరించువారు