ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

పద్మపురాణం Padmapuranam

పద్మపురాణం-
 Padmapuranam 


  1. పద్మపురాణం-   Padmapuranam  (ప్రథమ భాగం)
  2. పద్మపురాణం -  Padmapuranam  (ద్వితీయభాగం)

7 comments:

rvr sarma said...

ఆర్యా, నమస్కారం... ఈ లింకులో ఉన్నది మడికి సింగనది కాదండి, శ్రీ పిసుపాటి చిందంబర శాస్త్రిగారిది ప్రథమభాగం అండీ....

pandurangasharma ramaka said...

అయ్యా నమస్కారం. పొరపడాను.విషయం దృష్టికి తెచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు

Movie Masti said...
This comment has been removed by a blog administrator.
rvr sarma said...

మంచి పుస్తకాలను అందిస్తున్నందుకు అభినందనలు... మా దగ్గర ఉన్న పుస్తకాలను మీకు అందించటం ఎలా? తెలుగు పరిశోధనలకు ఉపయోగపడే పుస్తకాలు, మీ బ్లాగ్ అందిస్తున్నది..
రాంభట్ల వేంకటరాయ శర్మ
తెలుగు పరిశోధక విద్యార్థి. ( Ph.D schalor)

pandurangasharma ramaka said...

మీ వద్ద ఉన్న పుస్తకాలను pdf లో
rpsharma@teluguthesis.com
కు పంపించగలరు.

Katta Narasimhulu said...

మీ శ్రమ ఉత్తమమైనది.

Unknown said...

మిగిలిన రెండు భాగాలు కూడా మీరు అందించి ఉంటే ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కానీ మీ శ్రమ అత్యుత్తమం

అనుసరించువారు