ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

చారిత్రక సామాజిక నేపథ్యంలో తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర Sociological History Of Telugu literature

చారిత్రక సామాజిక నేపథ్యంలో తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర 
Sociological History Of Telugu literature 
Dr.ముదిగంటి సుజాతా రెడ్డి


డా. ముదిగంటి సుజాతా రెడ్డి గారి ఈ రచన ఒక విశిష్టమైన రీతిలో సాగిన తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర. విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకూ కరదీపిక.
దీనిని దిగుమతి చేసుకోవాలనుకుంటే ...,.....ఈ టపాను మీ సాంఘికసంపర్కజాలంలో పంచుకొండి. ఇంకొందరికీ ఈ టపా ఉపయోగ పడుతుంది, మీరూ వారికి మేలు చేసినవారవుతారు. మీ రా పని చేస్తారనే నమ్మకంతో ముందుగానే ధన్యవాదాలు.

0 comments:

అనుసరించువారు