ఇప్పుడు DLI లంకెలన్నీ పని చేస్తున్నాయి.కానీ,ఇంకా PDF పుస్తకాల లంకెలు ఇవ్వడం లేదు. వేచి చూద్దాం.
ఈ విషయాన్ని మీ మిత్రులందరికీ తెలుపండి.
ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

శబ్దరత్నాకరము -Shabda Ratnakam - (Telugu Dictionary)

తెలుగులో వెలువడిన ప్రముఖమైన తెలుగు-తెలుగు నిఘంటువు (Telugu-Telugu Dictionary).దీనిని బహుజనవల్లి సీతారామాచార్యులుగారు కూర్చారు. తెలుగువారెందరో దీనికోసం (PDF లో) వేచి చూసారు. మొట్టమొదటగా తెలుగుపరిశోధన వారే అందించారు. మళ్ళీ ఈ పుస్తకాన్ని తెలుగువారందరికోసం మరొక్కసారి అందిస్తున్నాము. Click On the button......
New Link Provided
శబ్దరత్నాకరము -Shabda Ratnakam - (Telugu Dictionary) 

అనుసరించువారు