ఇప్పుడు DLI లంకెలన్నీ పని చేస్తున్నాయి.కానీ,ఇంకా PDF పుస్తకాల లంకెలు ఇవ్వడం లేదు. వేచి చూద్దాం.
ఈ విషయాన్ని మీ మిత్రులందరికీ తెలుపండి.
ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

హరికథా ప్రక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనాలు Harikatha Prakriya - Prayojanalu1990 లో ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం నుండి Ph.D. పట్టము పొందిన డా.డి.శారదగారి సిద్ధాంతవ్యాస గ్రంథమిది.

మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే -
  హరికథా ప్రక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనాలు 

దిగుమతి చేసుకోవడానికి -
Harikatha Prakriya - Prayojanalu

ల పై నొక్కండి.

0 comments:

అనుసరించువారు