ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

పోతన - అతని కృతులు- పరిశీలన Potana -Kritulu - Parisheelana

పోతన - అతని కృతులు-  పరిశీలన 
Potana -Kritulu - Parisheelana


డా.యన్.రాజేశ్వరి గారు ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయానికి Ph.D. పట్టమ్ కొరకు సమర్పించిన సిద్ధాంతవ్యాస గ్రంథరాజమిది.తితిదే వారు ప్రకటించారు. 

దిగుమతికి / ప్రివ్యూ కి -
పైనొక్కండి.

0 comments:

అనుసరించువారు