ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

దాశరథి రచనలు Dasharathi Rachanalu

దాశరథి రచనలు
 Dasharathi Rachanaluదాశరథి కృష్ణమాచార్యుల వారి రచనలను అంతర్జాలంలో లభిస్తున్నవాటినన్నిటిని ఒక్కదగ్గర చేర్చి అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము.


దిగుమతికై ఆయా శీర్షికపై నొక్కండి.
  1. మహాంధ్రోదయం 
  2.  ధ్వజమెత్తిన ప్రజ
  3. ఆలోచనాలోచనాలు
  4. గాలీబ్ గీతాలు
  5. జ్వాలాలేఖిని
  6. అమృతాభిషేకము
  7. అగ్నిధార
  8. మహాబోధి 
  9. రుద్రవీణ
మీ అభిప్రాయాలను వ్యాఖ్యా రూపంలో వ్రాయండి.


5 comments:

అనుసరించువారు