ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

పారిజాతాపహరణము Parijata Apaharanamu

పారిజాతాపహరణము Parijata Apaharanamu
నంది తిమ్మన Nandi Timmanaముక్కు తిమ్మనార్యు ముద్దు పలుకు అని నంది తిమ్మన కవిత్వానికి పేరు. ఆయన వ్రాసిన పారిజాతాపహరణము అన్ని విధాలైన ప్రబంధ లక్షణాలను కలబోసుకున్నది. సత్యభామ వామ పాదంతో శ్రీకృష్ణుని తన్నినట్లు వ్రాసి, తెలుగు వారిలో ప్రచారంలోకి తెచ్చిన కవి.
"......అచ్చో వామపాదంబునన్ తొలగంద్రోచె లతాంగి, అట్లయగు, నాథుల్ నేరముల్ సేయ పేరలుకం జెందిన యట్టి కాంతలుచిత వ్యాపారముల్ నేర్తురే" అంటూ.సరే.ఆ ప్రబంధాన్ని వ్యాఖ్యాన సహితంగా మీకు అందిస్తున్నాము.

మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....పైనొక్కండి

0 comments:

అనుసరించువారు