ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

సురవరం ప్రతాపరెడ్డి రచనలు Suravaram Prathapa Reddy Rachanalu

సురవరం ప్రతాపరెడ్డి 1896 మే 28 న మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని ఇటిక్యాలపాడు లో జన్మించాడు. మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కళాశాలలో బి.ఏ, తిరువాన్‌కూరులో బి.ఎల్ చదివాడు. కొంతకాలం పాటు న్యాయవాద వృత్తి నిర్వహించాడు. అనేక భాషలు అభ్యసించాడు. మంచిపండితుడు1926 లో ఆయన నెలకొల్పిన గోలకొండ పత్రిక తెలంగాణ సాంస్కృతిక గమనంలో మైలురాయి. గోలకొండ పత్రికసంపాదకీయాలు నిజాం ప్రభుత్వాన్ని సూటిగా ప్రశ్నించాయి. నిజాం ఆగ్రహించి సంపాదకీయాలు సమాచార శాఖ అనుమతితోనే ప్రచురించాలని నిబంధన పెట్టాడు. దాన్ని తిప్పికొడుతూ ప్రతాప రెడ్డి ప్రపంచ మేధావుల సూక్తులను సేకరించి సంపాదకీయానికి బదులుగా ప్రచురించాడు.

ఆయన రచనలని తెలుగువారికి అందించే ప్రయత్నమే ఇది.


  1. రామాయణ విశేషము
  2. మొగులాయి కథలు 2
  3. ప్రాథమిక స్వత్వము
  4. సురవరం ప్రతాప రెడ్డి వ్యాసాలు
  5. సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సంపాదకీయాలు
  6. ఉచ్చల  విషాదము
  7. యువజన విజ్ఞానము
  8. భక్త తుకారాం
  9. ప్రజాధికారములు

2 comments:

అనుసరించువారు