ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

ప్రజాకవి వేమన Praja Kavi Vemana - Dr.N.Gopi

డా.యన్.గోపి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంనుండి Ph.D. పట్టం కొరకు సమ్ర్పించిన సిద్ధాంత గ్రంథం. ఎన్నో ఏళ్ళుగా విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులకు సంప్రదింపుగ్రంథంగా ఉన్న విశిష్ట రచన.
దీనిని మనకు సాయిభక్తులు సాయి రియల్ ఆటిట్యూడ్ వారు అందిస్తున్నారు.

దిగుమతి కొరకు .........
0 comments:

అనుసరించువారు